Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Tryb działania jest określony przez:

1. Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  w przypadku dyrektora Poradni, 
2. Ustawę o Systemie Oświaty i Regulamin Rady Pedagogicznej w  przypadku
    Rady Pedagogicznej Poradni.
odpowiada: Grażyna Kujawiak               data: 13-12-2010

wytworzył: Małgorzata Moszczyńska       data: 13-12-2010

wprowadził: administrator                     data: 14-12-2010Rejestr zmian strony