Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Plan finansowy wydatków budżetowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie na rok 2014: 425.244,00

 

Plan finansowy dochodów budżetowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie na rok 2014: 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Grażyna Kujawiak

wytworzył: Nina Rudzka

wprowadził: administrator

data: 14-01-2014

data: 14-01-2014

data: 14-01-2014Rejestr zmian strony