Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie to:
                                                 89470,65 zł

             Majątek, którym dysponuje jednostka czyli najważniejsze składniki majątkowe
             pozostające  w dyspozycji  jednostki  mające   znaczenie  z  punktu  widzenia
             wykonywania zadań.  1. Poradnia  Psychologiczno    Pedagogiczna   nie  posiada swojego budynku.
      Korzysta   z   lokalu   znajdującego  się   w   Zespole   Szkół   Specjalnych
      w Głownie na podstawie umowy użyczenia
 2. Placówka jest wyposażona w:
                  - 7 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu,
                  - 2 komputery przenośne,
                  - fax,
                  - kserokopiarkę,
                  - platformę do badań zmysłów,
                  - rzutnik multimedialny,
                  - 4 drukarki,
                  - 2 skanery,
                  - grafoskop.

odpowiada: Grażyna Kujawiak               data: 04-05-2010

wytworzył: Małgorzata Moszczyńska       data: 04-05-2010

wprowadził: administrator                     data: 05-05-2010Rejestr zmian strony