Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu
Informacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Głownie, może być 
udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Poniżej umieszczony jest wzór wniosku o wydanie informacji publicznej.
                                                                                   >>>> pobierz wniosek


odpowiada: Grażyna Kujawiak               data: 13-12-2010

wytworzył: Małgorzata Moszczyńska       data: 13-12-2010

wprowadził: administrator                     data: 14-12-2010Rejestr zmian strony