Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Głowno, 30.06.2017r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

line.gif

 

 

Głowno, 23.06.2017r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

line.gif

 

 

Głowno, 06.06.2017r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Adaptacja pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Projekt umowy załącznik nr 3 do SIWZ

 

PROJEKT BUDOWLANY PPP załącznik nr 4 do SIWZ

 

Projekt Instalacji Elektrycznych załącznik nr 5 do SIWZ

 

Projekt - instal. wod. kan. i CO załącznik nr 6 do SIWZ

 

PPP -k -nakładczy załącznik nr 8 do SIWZ

 

PPP -k -sanitar. nakładczy załącznik nr 9 do SIWZ

 

Specyfikacje PPP załącznik nr 10 do SIWZ

 

Decyzja pozwolenie na budowę

 

 


 

Głowno, 23.02.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Powiat Zgierski zaprasza do złożenia ofert na:

„ Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Głownie w budynku Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Głownie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwolenia na budowę”.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy PPP Głowno

 

Załącznik Nr 2

 

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy PPP Głowno

 odpowiada: Grażyna Kujawiak

wytworzył: Nina Rudzka

wprowadził: administrator

data: 30-06-2017

data: 30-06-2017

data: 30-06-2017Rejestr zmian strony