Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 


Zgłoszenia, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w sekretariacie Poradni
w  godzinach  pracy  (8:00 - 16:00). Dodatkowe  informacje  dotyczące  sposobu
załatwiania  spraw  można  uzyskać  dzwoniąc  pod  numer  tel/fax 042 719-07-67
bądź też drogą mailową poradiagl@poczta.onet.pl

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres :

            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
                             

ul. Kościuszki 10

 
                             95-015 Głowno

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem
Postępowania Administracyjnego. 

            Usługi Poradni są świadczone całkowicie bezpłatnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiada: Grażyna Kujawiak

wytworzył: Nina Rudzka

wprowadził: administrator

data: 06-11-2017

data: 06-11-2017

data: 06-11-2017Rejestr zmian strony