Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Informacje o członkach Rady Pedagogicznej Poradni

Psychologiczno -Pedagogicznej w Głownie:

 

Jolanta Dauksza mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Nauczyciel mianowany.

Małgorzata Majewska mgr filologii polskiej;

studia podyplomowe z logopedii. Nauczyciel mianowany.

Anna Pietrowicz mgr  pedagogiki specjalnej;

Studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Kurs kwalifikacyjny z terapii

pedagogicznej. Nauczyciel mianowany.

Agnieszka Słomczyńska mgr psychologii;

studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie.

Kwalifikacje z zakresu psychoterapii. Nauczyciel mianowany.

Agata Szymczak mgr psychologii.

Nauczyciel stażysta.

Agnieszka Śliwkiewicz mgr psychologii.

Nauczyciel mianowany.

Iwona Wojciechowska mgr pedagogiki;

studia podyplomowe w zakresie logopedii. Nauczyciel mianowany.

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Grażyna Kujawiak

wytworzył: Nina Rudzka

wprowadził: administrator

data: 03-03-2016

data: 03-03-2016

data: 03-03-2016Rejestr zmian strony