Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 Informacje o dyrektorze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie:

     Grażyna Kujawiak mgr resocjalizacji;  studia podyplomowe w zakresie
                                     wychowania  seksualnego,  zarządzania  oświatą; kurs
                                     kwalifikacyjny    z    zakresu    terapii    pedagogicznej;
                                     kwalifikacje  edukatorskie, lider  programu  „Szkoła dla
                                     rodziców i wychowawców”, kurs z zakresu socjoterapii;
                                     ekspert  do  spraw  awansu  zawodowego  nauczycieli;
                                     nauczyciel dyplomowany. 

 

odpowiada: Grażyna Kujawiak               data: 25-02-2010

wytworzył: Małgorzata Moszczyńska       data: 25-02-2010

wprowadził: administrator                     data: 26-02-2010Rejestr zmian strony