Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie to: 89470,65 zł

Majątek, którym dysponuje jednostka czyli najważniejsze składniki majątkowe pozostające w dyspozycji jednostki mające znaczenie z punktu widzenia wykonywania zadań.

 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nie posiada swojego budynku.
  Korzysta z lokalu znajdującego się w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie na podstawie umowy użyczenia
 2. Placówka jest wyposażona w:
  1. 7 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu,
  2. 2 komputery przenośne,
  3. fax,
  4. kserokopiarkę,
  5. platformę do badań zmysłów,
  6. rzutnik multimedialny,
  7. 4 drukarki,
  8. 2 skanery,
  9. grafoskop.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-07-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 25