Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  1. Kartoteka osób korzystających z diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  2. Teczki indywidualne pacjentów.
  3. Protokoły z posiedzeń Zespołów Orzekających.
  4. Rejestr przyjętych pacjentów.
  5. Ewidencja środków trwałych.
  6. Księga inwentarzowa.
  7. Dziennik korespondencyjny pism przychodzących i wychodzących.

Pozostałe rejestry i ewidencje są do wglądu jednostki organu prowadzącego oraz organu nadzoru merytorycznego. Rejestry i ewidencje prowadzą pracownicy Poradni. Rejestry i ewidencje pracowników prowadzi Dyrektor Poradni.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-07-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 18